Penyelenggaraan CONAPLIN 13

Dokumentasi penyelenggaraan seminar daring CONAPLIN 13 yang diselenggarakan pada 23-24 November 2020.