Peringatan Bulan Bahasa Tahun 2023

Dr. Lina Meilinawati, M.Hum., dari UNPAD sedang berbincang-bincang dalam acara Bulan Bahasa dengan tajuk “Bahasa Kita Kini” dengan moderator Fauzi Yudiashari, M.Pd.